Sport motorowodny jest dyscypliną sportową obejmująca wyścigi na łodziach klas otwartych, czyli wyścigowych, sportowych, turystykę motorowodną, a także narciarstwo wodne. Jak klasyfikujemy sport motorowodny? Rozróżnia się jachting motorowy śródlądowy oraz morski, na jachtach z silnikami przyczepnymi i wbudowanymi, natomiast klasę sportową i wyścigową łodzi określają pojemność silnika i wymiary łodzi. Jakie są wymagania do zdobycia patentów motorowodnych? Co tak naprawdę dają nam patenty i licencje?

Patenty

Żeby zostać Sternikiem Motorowodnym należy mieć ukończony 14 rok życia oraz dodatkowo trzeba zdać egzamin na stopień Sternika Motorowodnego. Co daje nam patent? Mamy możliwość prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych, a także prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 mm od brzegu, w porze dziennej. Jeżeli chcemy zrobić patent na motorowodnego Sternika Morskiego musimy mieć ukończone 18 lat, odbyć co najmniej dwa rejsy po wodach morskich oraz zdać egzamin na ten stopień. Patent ten uprawni nas do prowadzenia jachtów motorowodnych po wodach śródlądowych i jachtów motorowych o długości kadłuba 18 metrów po wodach morskich. Kolejnym patentem jest patent na Kapitana Motorowodnego. Jakie są wymagania do zdobycia tego patentu? Musimy mieć patent motorowodnego Sternika Morskiego i odbyć co najmniej sześć rejsów po wodach morskich, w tym samodzielnie prowadzić jacht o określonej długości kadłuba oraz rejsy po wodach pływowych z zawijaniem do portu. Uprawni nas to do prowadzenia jachtów motorowodnych po wodach śródlądowych i morskich. Ostatnim z patentów jest patent na Mechanika Motorowodnego, które uprawnia do pełnienia funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowodnych.

Licencje

Istnieją dwie licencje: na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających oraz na holowanie statków powietrznych. Wymagania jakie musimy spełnić, aby nabyć licencje to ukończony 18 rok życia, posiadanie patentu co najmniej Sternika Motorowodnego oraz zdanie odpowiedniego egzaminu. Co zapewnia nam licencja? Uprawniają one do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego lub holowania statków powietrznych. Dodatkowo pierwsza wymieniona licencja służy do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i motorowych.

Categories:

Tags: